In deze module duiken we diep in een sector die zich in een schijnbare transitie bevindt: de energiesector. Niet de minste sector wanneer je je realiseert dat van de tien in omzet gemeten grootste bedrijven ter wereld er in 2014 zeven uit de (fossiele) energiesector kwamen. Dr. Pistorius zet in de eerste week de arena van de energiewereld uiteen. Ook ga je meteen zelf aan de slag door je te verdiepen in specifieke energiebronnen. Jij wordt vertegenwoordiger van een energiebron (olie, kolen, gas, wind, water, nuclear, waterstof etc.) en presenteert aan je medestudenten en een professionele jury je onderzoek naar deze energiebronnen.

In week twee duiken we de wereld van macht en winst in. Onder begeleiding van de immer kritische professor Henk Overbeek en onderzoeksjournalist van De Correspondent, Thomas Muntz, gaan we kijken naar het grote belangenspel in de energiesector. Zij zullen aan jullie laten zien dat in een arena met  grote spelers als Shell, BP, Saudi-Aramco, Sinopec Group, de VS, China etc. een transitie naar hernieuwbare energie een illusie is. Daarbij kijken we ook naar de verre ander. Hoe handelt het machtige China om de broodnodige toevoer van energie voor zijn almaar groeiende economie gaande te houden? In deze week maak je samen met je medestudenten op een gigantische kaart een krachtenveldanalyse van alle relevante actoren en factoren die betrokken zijn bij de energie sector.

In week drie zal professor Jan Rotmans juist laten zien dat de transitie naar duurzame energie wel mogelijk is en dat deze reeds gaande is. Hij zal stilstaan bij de gegroeide autonomie en self-empowerment van het individu. Verschillende energie providers zullen daarbij aan het woord komen om te spreken over hetgeen dat zij doen om de energie transitie te bevorderen. In deze week zullen tevens verschillende excursies worden gemaakt naar gascentrales en windmolenparken en zal worden gesproken met ondernemers die onderdeel uitmaken van de door Rotmans geschetste transitie in de energiewereld. We zullen daarbij op bezoek gaan bij eco-villages (bijv. in Culemborg en Houten) maar ook bij de Nederlandse bosjesman die het helemaal anders doet.

Gedurende week twee en drie wordt een constante kritische houding aangenomen ten aanzien van de belangen van de status quo en de wensen van meer transitiegezinde partijen. Het innemen van deze houding geldt ook voor de analyse van de belangen en het ethos van gast- en werkmeesters. Daarnaast zal jij als student discussiëren over welke waarden worden bevorderd of in het geding zijn in de energiesector van nu en de energiesector in transitie.

In week vier en vijf zal je gaan analyseren en bespreken hoe jij en de ander zich verhouden tot de energiesector, waarna jullie overgaan tot de materialisering van hetgeen dat jullie willen veranderen of juist in stand willen houden in de energie wereld. Jij krijgt de kans om een 100% duurzame levenswijze proberen te realiseren of juist te bestrijden. De eindcasus betreft een materialisatievorm waarin jij zelf zal ervaren hoeveel of juist hoe weinig invloed jij kan hebben op de transitie binnen de energiesector.