Interview Vensters Open no 2 Nederland kantelt, de bedrijfsvoering ook

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, bepleit een duale strategie. Dat betekent dat overheidsorganisaties naast business as usual experimenten met 'nieuwe partners en nichespelers'.

"Als zo'n duale lijn anslaat, kan die groeien ten opzichte van de primaire lijn. Belangrijk is om niet alles strak te organiseren."

 

 

https://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl/download/Vensters%20Open.pdf