Executive Seminar Roadmap Next Economy

 

1 juli 2016

“Dat we in zes maanden tijd deze Roadmap hebben opgesteld is een klein wonder. Ik heb nog nooit zoveel verbondenheid gezien tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.” Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en pionier van de Roadmap Next Economy, is verheugd met de totstandkoming van de Roadmap, maar benadrukt ook de urgentie voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de economie fundamenteel te veranderen. “We bevinden ons nu in de chaos van de overgangsfase, het moment om zaken aan te passen. Dus vier de chaos, voorkom dat de regio een economisch mausoleum wordt en ontwikkel de nieuwe economie in plaats van vast te houden aan de oude economie.” 


 
Op 21 en 22 juni 2016 wonen meer dan 500 belangstellenden uit  het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden het Executive Seminar Roadmap Next Economy in het nieuwe Luxortheater bij, waar de ruwbouw van de Roadmap Next Economy wordt gepresenteerd. Afsluitend presenteren Jeremy Rifkin, econoom en internationaal politiek adviseur, en Jan Rotmans hun visie op de toekomst en de noodzaak voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de transitie naar een nieuwe economie en samenleving zo snel mogelijk gestalte te geven. “Welcome to the future,” opent dagvoorzitter Esther van Rijswijk de plenaire bijeenkomst. “Het doel van de Roadmap Next Economy is om iedereen te betrekken en gezien de grote opkomst is een belangrijke eerste stap gezet. We hebben ieders kennis en inzicht nodig om van de Roadmap een succes te maken.” Rotmans sluit zich aan bij de woorden van Van Rijswijk. “Dit moet de Roadmap van ons allemaal worden, waarmee we het nieuwe tijdperk inluiden.”

Alles wordt digitaal
“We bevinden ons op een kritiek kantelpunt,” stelt Rifkin. “Klimaatverandering heeft ons in een situatie gebracht die mensen nog nooit hebben meegemaakt, maar het haalt de krantenkoppen niet eens. Als we niet nu in actie komen, is over zestig jaar de helft van het menselijk ras uitgestorven.” Voor zover de urgentie nog niet duidelijk is, maakt Rifkin het meteen kraakhelder. “We hebben een nieuw economisch systeem nodig, ons overleven staat op het spel. De derde Industriële Revolutie, die het nieuwe systeem voortbrengt, gaat uit van digitalisering op drie hoofdvlakken: een digitaal communicatiesysteem, digitale energievoorziening en digitale mobiliteits- en transportstructuur. Door het internet-of-things zijn deze systemen allemaal sterk verweven. Hierdoor ontstaat een enorme efficiëntieslag en kunnen we de marginale kosten fors reduceren. Dit leidt tot meer welvaart, meer bestedingsruimte, nieuwe diensten en nieuwe vormen van werkgelegenheid. Daarnaast biedt de derde Industriële Revolutie ons handvaten voor een meer duurzame omgang met onze grondstoffen, energiebronnen en het leefklimaat op deze aarde.


De transitiepaden
De Roadmap Next Economy is voor tachtig procent voltooid. De komende periode zal in het teken staan van consultatie in de regio en het voltooien van het definitieve document. “We gaan uit van een aantal  transitiepaden,” zegt Rotmans. “Deels gericht op de technologische veranderingen en deels op sociale hervormingen. Wat betreft technologische veranderingen gaat het om het creëren van een digital gateway, waarin data onder andere zorgen voor een efficiënte en vernieuwende logistiek, het introduceren van de circulaire economie en het ontwikkelen van de regio tot een smart energy delta, waarin we betaalbare, betrouwbare en hernieuwbare energievoorziening. De regio is nog te versnipperd wat betreft de digitalisering. Er is geen focus en geen verbondenheid. Met de Roadmap moeten we dit doorbreken. Naast de technologie moeten we zorgen dat we een nog sterker ondernemersklimaat krijgen in deze regio. Daarbij gaat het om cultuur en structuur. Wanneer je hier failliet gaat, wordt dat nog vaak gezien als iets om je voor te schamen. In de Verenigde Staten is dat de normaalste zaak van de wereld en ben je zonder een aantal faillissementen simpelweg nog niet ervaren genoeg. We moeten hier naar een andere mentaliteit. De grootste uitdaging ligt wellicht in de gevolgen die de derde Industriële Revolutie heeft voor de maatschappij. Voor de Next Society zijn verschillende impulsen nodig. Financieel, want het gaat veel geld kosten om de voorwaarden en infrastructuur van de Next Economy te scheppen, maar ook juridisch. Momenteel zijn er 69 wettelijke barrières die de circulaire economie tegenwerken. We pleiten voor een vorm van transitiewetgeving, waarin meer ruimte bestaat om met de concepten van de toekomst te experimenteren. En niet te vergeten op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarkt: de Next Economy vereist nieuwe skills, en we moeten zorgen dat de NextEconomy ook kansen biedt voor lager opgeleide inwoners van de regio.”


Voortrekkersrol voor MRDH
“Deze transitie gaat niet alleen om technologie en digitalisering,” beaamt Rifkin. “Als we echt willen veranderen, zullen we moeten beginnen met het bewustzijn. Dat is de enige manier om klimaatverandering te bestrijden.” Iedere economische sector krijgt te maken met fundamentele veranderingen en dat zal, mede onder invloed van robotisering, weerslag hebben op de werkgelegenheid. Maar het idee dat robots al het menselijk werk zullen overnemen is een simplistische en naïeve gedachte, aldus Rifkin. “Creatief werken, dat is de toekomst. Fysieke arbeid en repeterend werk wordt overgenomen door robots, maar er zal altijd een rol voor mensen aanwezig blijven. Om de digitale infrastructuur voor de nieuwe economie tot stand te brengen, moeten enorm ingrijpende aanpassingen worden gedaan. We moeten kabels aanleggen, bestaand vastgoed verduurzamen, de algehele infrastructuur moet ‘verslimmen’. De aanleg is mensenwerk. We hebben ongeveer veertig jaar om de digitale economie te bouwen. In de afgelopen zes maanden heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Het is fantastisch om te zien dat kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan de Roadmap Next Economy. Het is mijn hoop dat MRDH de voortrekkersrol voor heel Europa op zich neemt en alle Europese landen meeneemt in de nieuwe wereld.”

Voor meer informatie over de Roadmap Next Economy:

http://mrdh.nl/rne-naslag