Wat willen we?
Een alternatieve zorgverzekering waarin de mens voorop staat: Zorgeloos. De zorg kan veel menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Zorgeloos gaat terug naar de basis en richt zich op haar kerntaak: het verlenen van zorg. Zorgeloos roept iedereen op om onderstaande “Tien Punten van Zorg” te ondertekenen. Met deze wensen zullen wij proberen om het functioneren van de zorgwet, de ziektekostenverzekeraars en het zorgstelsel op de agenda te krijgen.

Waarom?
  1. We willen weer als mens worden behandeld in de zorg. Zorgvrager en zorgverlener moeten werken op basis van vertrouwen.
  2. De verzekeraar moet maatwerk leveren. Zodoende krijgen we de hulp die we werkelijk nodig hebben in plaats van een behandeling volgens een protocol.
  3. De zorgverlener moet alle tijd hebben voor zijn klanten zonder te worden lastiggevallen door bureaucratische regels en kwaliteitscontroles door tal van instanties.
  4. Verzekeringsmaatschappijen moeten transparanter worden. We willen zien hoeveel er van onze premie aan overbodige kosten en overhead wordt verspild. Dikke salarissen en bonussen moeten worden afgeschaft. Een simpele organisatie leidt tot een lagere premie.
  5. We willen een eenvoudig, helder contract met een verzekeraar, op basis van vertrouwen. Geen hoog eigen risico en een redelijke premie.
  6. Verzekeraars hebben nu vrijwel alle macht. We willen meer keuzevrijheid hebben bij een verzekeraar. Zij moeten ons als mens fatsoenlijk behandelen zonder van hun machtspositie misbruik te maken.
  7. Het systeem voor het declareren van de kosten moet eenvoudiger, gemakkelijker en zonder veel bureaucratische rompslomp.
  8. We willen dat de kwaliteit van de zorg voorop staat. Dat er wordt geïnvesteerd in duurzame gezondheidszorg, in het voorkomen van ziekten. Voorkomen is immers een stuk goedkoper dan genezen.
  9. We willen dat het eenvoudiger wordt om een nieuwe verzekeraar te beginnen. Geen miljoenenborg of minimumaantal verzekerden. Het is nu heel lastig om een nieuwe zorgverzekeraar à la Zorgeloos te starten.
  10. We willen al deze zaken op de politieke agenda krijgen én de huidige zorgverzekeraars duidelijk maken dat er iets moet veranderen.

Hoe?
Sluit je aan bij Zorgeloos en onderschrijf de 10 punten van zorg. Zorgeloos wil 50.000 mensen aan zich binden die actief meedoen aan de beweging en straks willen overstappen naar de nieuwe zorgverzekeraar. De zorgverzekering zelf zal per 2018 beschikbaar zijn. Verzekerden moeten vanaf het begin veel te zeggen hebben.

https://zorgeloos.care/